2015

2015. aasta alguses avati 2014. aasta lõpus alustatud projekti ja kampaania raames uued Colonna Kinnisvara toetusel renoveeritud kaks peretuba.

2015. aasta üheks peamiseks eesmärgiks oli toetada personalile mõeldud vastsündinute elustamise simulatsioonikoolitusi ning koolitada ka koolitusmeeskonda.

Aasta teisel poolel oli peamine eesmärk soetada Pelgulinna sünnitusmaja intensiivraviosakonda väga oluline aparaat – amplituud EEG, mille abil mõõdetakse vastsündinute ajutegevust. Aasta lõpus toimus taaskord koostöös Colonna Kinnisvaraga heategevuslik õhtusöök, mille jooksul antud eesmärk täideti.

Samuti jätkas toetusfond sünnitusmaja serverikulude katmist ning kasutatud riiete ja tarvikute vastuvõtmist annetajatelt, mida koostöös sünnitusmaja sotsiaaltöötajatega abivajavatele peredele jaotatakse.