Sünnitusmajade Fond ja MTÜ Aitan Eestit toetasid Järvamaa Haigla sünnitusosakonda 11 000 euroga.

24. aprillil külastas Järvamaa Haiglat meie fondi patroon Sirje Karis, kes ütles: “Uue elu kandmine ja ilmale toomine vajab kõikvõimalikku tuge. Selleks, et lapse sünd oleks rõõmus ja turvaline kogemus, on vaja luua toetav keskkond ning tagada professionaalne meditsiinilise abi kättesaadavus”.

Eestis sündis eelmisel aastal 10 721 last, kellest 216 sündis Järvamaa Haiglas. Haigla personal tutvustas oma igapäevatööd, samuti jagati lugusid olukordadest, mil erinevate erialade spetsialistidel tuleb teha väga kiireid otsuseid ning operatiivset meeskonnatööd. Selleks, et patsiendid saaks parima võimaliku ravi.

Sünnitusmajade Fondi ja Aitan Eestit MTÜ koostöös sai Järvamaa Haigla sünnitajate tsentraalse jälgimise süsteemi (OmniView), mis abistab ämmaemandaid ja arste patsientide jälgimisel ning annab võimaluse kiiremini reageerida kriitilises olukorras.

Aitäh, et aitate alustada elu!

Pildil vasakult peaarst dr Külvar Mand, ämmaemandusjuht Keidy-Anet Lavrikov, Sirje Karis, MTÜ Aitan Eestit juht Janar Saviir, Järvamaa haigla lastearst dr Piret Värk ja naistearst dr Riina Limberg.

Järvamaa Haigla arstid ja pr Sirje Karis