1.aprillist kuni 1.juunini korraldas Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond kampaania Saaremaal, mille käigus koguti raha Kuressaare sünnitusosakonna uue vastsündinute elustamislaua tarvis. Kampaania käigus korraldati erinevaid sündmusi, mille hulgas ka heategevuslik emadepäevakontsert Kuressaare kultuurikeskuses ning 1.juunil heategevuslik Käruralli koostöös Spordikomiteega! Ülejäänud raha kogunes eraisikutelt ning ka paljudelt firmadelt, kes oma õla alla panid!
Kokku kogusime 31 378 eurot! 
Vastsündinute elustamislauast üle jäänud summa läks Kuressaare sünnitusosakonna järgmise vajaliku seadme – Bilicocooni (ehk kõrge bilirubiinitasemega sündinud laste (kollaste laste) raviks vajalik seade) tarvis!
Oma panuse Bilicocooni soetamiseks saad anda siin:
SUUR AITÄH kõikidele toetajatele, tänu kellele me summa kokku saime!
Suur tänu ka kõikidele vabatahtlikele, kes terve kampaania käigus nõu ja jõuga abiks olid!