Juulikuus soetasime Tartu Ülikooli Kliinikumi sünnitusosakonnale 15 mulaaži episiotoomia koolituste läbiviimiseks.

Mis on sünnituspuhune lahkliha rebend?

Paljudel naistel tekib sünnituse ajal teataval määral rebendeid, kuna lapse pea venitab sünnituse ajal tuppe ja lahkliha. Enamik rebendeid tekib lahkliha piirkonda –  see on piirkond, mis jääb tupe sissepääsu ja päraku vahele.

Väikesed, ainult nahka haaravad rebendid, on 1. järgu rebendid; need võivad paraneda ka iseeneslikult. Rebendid, mis haaravad lisaks lahkliha lihaseid, on 2. järgu rebendid. Neid soovitatakse õmmelda, kuna rebenenud lahkliha lihased ise kokku ei kasva.

Episiotoomia on lahkliha lõige, mille teeb ämmaemand või naistearst juhul, kui lahkliha piirkond venib halvasti, selleks et anda rohkem ruumi lapse pea sünniks. Episiotoomia korral lõigatakse läbi samad lahkliha lihased, mis haaratakse kaasa 2. järgu rebendi puhul. Episiotoomia haav vajab õmblemist ning selle tarbeks on mulaažid ka soetatud, et kliinikus saaks seda harjutada.

Info pärineb: https://www.itk.ee/patsiendile/patsiendi-infomaterjalid/uldine-info/sunnituspuhune-3-ja-4-jargu-lahkliha-rebend

Mulaaže aitas soetada ning meile tegi selleks hea pakkumise Taani ettevõte Vulva Enterprise, mis kavandab, toodab ja müüb uuenduslikke koolitusmudeleid kliiniliste oskuste harjutamiseks sünnituse ajal ja pärast seda. https://www.vulva-enterprise.com/. Suur aitäh!