Täna on ülemaailmne patsientide ohutuse päev, mille raames kutsub WHO kõiki üles tegutsema turvalise ja lugupidava sünnituse nimel. Selle aastase patsientide ohutuse päeva teemaks on “Sünnitaja ja vastsündinu ohutus”.
Ülemaailmse patsientide ohutuse päeva eesmärgid:
  • Suurendada ülemaailmset teadlikkust emade ja vastsündinute ohutuse küsimustes, eriti sünnituse ajal.
  • Kaasata kõiki osapooli, et võtta vastu tõhusaid ja uuenduslikke strateegiaid emade ja vastsündinute turvalisuse parandamiseks.
  • Kutsuda üles kõiki osapooli kiireid ja jätkusuutlikke meetmeid kasutama, et suurendada jõupingutusi ja tagada ema ja vastsündinu ohutus sünnituse ajal.
  • Propageerida parimate ravivõtete kasutamist, et vältida välditavaid riske kõigile emadele ja vastsündinutele sünnituse ajal.
Toetusfond tervitab kõiki patsiente ning tänab kõiki valdkonna töötajaid ja meie fondi häid annetajaid, kes on andnud oma panuse selleks, et sünnituse ohutus oleks Eestis tagatud.