Estravel korraldas terve aasta kestnud kampaania Hiiumaa Haiglale, mille eesmärgiks oli koguda raha uue elustamislaua tarvis. Estraveli poolt 10 000 eurot ning meie mõtlesime ka omalt poolt õla alla panna. Läks aga nii toredalt, et AKEN ehk Akadeemilised Kanada Eesti Naised said pr Ragne Toming päranduse ning proua soov oli aidata lapsi ning nii õnnestuski meil puuduolev 5000 eurot elustamislauale lisada! Uus elustamislaud avati Hiiumaa Haiglas pidulikult 5.detsembril 2019.

Enne seda olime ka armsate hiidlaste ja Hiiumaa sõprade abiga kogunud 2000 eurot ning selle summaga saame Hiiumaa Haiglale pakkuda ka uuel elustamislaual vastsündinute elustamiskoolituse, mille viib uuel aastal läbi Pelgulinna Simulatsioonikeskus.

Suur, suur tänu kõikidele annetajatele ning palju rõõmsaid beebisid Hiiumaa haiglasse!